Big Data

Posted on Posted in Slider

BIGA DATA = Business Intelligence LEVEL BLACK BELT

Innymi słowy jest to eksploracja i analiza bardzo dużych wolumenów danych. BIG DATA to badanie dużych zasobów informacji, najczęściej powiązanych z kwestiami gospodarczymi, w poszukiwaniu regularnych wzorców zachowań bądź tendencji oraz współzależności pomiędzy zmiennymi, a następnie do oceny wyników poprzez zastosowanie wykrytych wzorców do nowo zebranych danych. Celem data mining w kontekście BIG DATA jest najczęściej przewidywanie zachowań klientów, wielkości sprzedaży, prawdopodobieństwa utraty klienta.

W kontekście BIG DATA jesteśmy w stanie zaoferować wszystko czego dusza zapragnie. Specjalizujemy się w obsłudze oprogramowania KNIME i GNU R, które zostało stworzone do obróbki dużych zbiorów danych w poszukiwaniu wzorców i wiedzy.