Data Mining

Posted on Posted in Slider

Co robić ? Gdzie szukać ? Od czego zacząć ?

Generalnie procedura data mining to drążenie danych, czasem nazywana odkrywaniem danych lub odkrywaniem wiedzy z danych.

Może też być nazwana, po prostu, przemysłowym wykorzystaniem danych. Jest to proces analizowania informacji z różnych uniwersów i uzyskiwania z nich przydatnych informacji, które mogą być wykorzystywane do zwiększenia przychodów, zmniejszenia kosztów lub obu tych czynników.

Technicznie data mining to proces znajdowania korelacji lub wzorców wśród dziesiątek cech, w dużych zbiorach danych.
Osobiście sympatyzuję z metodologią SIX SIGMA, utworzoną przez koncern Motorola. Jest to system zarządzania procesami organizacyjnymi i danymi. Bazuje ona na realnych danych, mając w swej logice na celu eliminacje defektów, strat i wszelkich problemowych sytuacji. Technikę tę wykorzystuje się do wykrycia, poprawy i kontroli błędów bądź też do usprawnienia procesów lub działań.

Zdefiniowanie problemu

Pomiar

Analiza

Poprawa

Kontrola

Zdefiniuj.

W tym punkcie chodzi o to, jaki problem lub stan pożądany chcesz rozwiązać, osiągnąć. Postawienie celu analitycznego ustala dobranie odpowiednich technik oraz ogranicza, w pewien sposób, dużą pulę potencjalnie analizowanych cech. Celem może być: zbadanie wpływu czynników na pozostawienie wpisu na blogu, zwiększenia sprzedaży lub zidentyfikowanie najczęściej pojawiających się słów w komentarzach klientów i ich zależności z innymi cechami. W tej fazie bardzo ważne jest zrozumienie tego, czego klient lub firma oczekuje. Bez ustalenia i doprecyzowania w szczegółach tego etapu nie można przejść do następnego kroku.

Zmierz.

Pomiar jest krytyczny w całym spektrum realizacji projektów analitycznych. Trzeba upewnić się, że dane są wiarygodne i dobrej jakości. Poprzez określenie, doskonalenie i testowanie pomiarów przez cały okres realizacji projektu biznesowego, zespół lub zarząd będzie mógł starannie podejmować decyzje oparte na rzetelnych informacjach. Takie podejście zapewnia trafnie podjęte decyzje, oparte na faktach płynących z danych, a nie z założeń i opinii.

Analizuj.

Jest to etap o niebagatelnym znaczeniu. Po utworzeniu, sprawdzaniu i badaniu szczegółowych problemów, w kroku pomiaru, przychodzi czas na analizę. W tej fazie skupienie jest skierowanie na wyjaśnieniu przyczyn występowania kłopotów lub defektów oraz zobrazowaniu charakteru ich funkcji, za pomocą odpowiednich analiz. W tym kroku analizuje się dane zdobyte na etapie pomiaru pod kątem eksploracji ogólnej wiedzy o zdefiniowanym procesie lub problemie.

Ulepszaj.

Teraz przyszedł czas na ingerencję w działający proces. Wprowadza się w tym etapie rozwiązania usuwające lub poprawiające działanie zdefiniowanego aspektu. W tej części obniża się częstość defektów lub pomyłek, poprzez redukowanie poziomu odchyleń od pożądanego poziomu.

Kontroluj.

Po zakończeniu wcześniejszych etapów i wprowadzeniu w życie rekomendacji SIX SIGMA powinna działać dalej, by utrzymać odpowiednio wysoki poziom jakości, przy użyciu systemu kontroli. W tej fazie monitoruje się odchylenia od wyników uzyskanych w kroku wprowadzenia poprawek.