Doradztwo

Konsultacje


Berlin Calling


W każdej chwili możesz do nas zadzwonić i zadać pytanie dotyczące metod obliczeniowych, statystyki, przemysłowej analizy danych, metodologii badań lub wiedzy naukowej.

Pomagamy każdemu i za darmo. Niezależnie od trudności problemu i tego czy dana wiedza jest „gorąca” (wyjątkiem jest produkcja wiedzy).

Konsultacji możemy udzielić telefonicznie lub w biurze.

Lubimy poznawać wszystkich.


Consensus

Możesz się z nami skontaktować telefonicznie. Nikt nie zna odpowiedzi na wszystkie pytania, niemniej jednak pomożemy na tyle na ile nam zasoby pozwolą.


Jesteśmy biegli w tematach :

– analiz statystycznych

– metodologii badań

– psychometrii

– pomiaru psychologicznego

– projektowania linii eksperymentów

– technik data mining

– eksperymentów marketingowych

– badań ilościowych

– najnowszych badań w psychologii społecznej

– najnowszych badań w psychologii ekonomicznej

– najnowszych badań w psychologii poznawczej

– metod obliczeniowych w biznesie

– wspomaganiu procesów w tym procesów produkcyjnych metodami statystycznymi

– statystyczną kontrolą jakości

– Credit Scoringu oraz podejściu psychologicznym w ryzyku kredytowym ( Credit Risk & Personality )

– analizie ryzyka kredytowego

– modelowaniu danych

– biostatyce