Analiza dyskryminacyjna

Posted on

Analiza dyskryminacyjna – jest metodą statystyczną polegającą na opisaniu różnic pomiędzy grupami obiektów w oparciu o zestaw zmiennych niezależnych w momencie kiedy zmienna zależna jest pomiarem na skali jakościowej. Metoda analizy dyskryminacyjnej jest bardzo pojemną metodą, dzięki niej można odróżniać od siebie obiekty oraz zbudować model klasyfikujący i na jego podstawie wnioskować o przynależności do grupy nowe obserwacje. Analiza ta ma dwa główne cele :

1. Dyskryminacja – graficzny i matematyczny opis różnych właściwości obiektów należących do kilku grup. ANALITYK POSZUKUJE W TEN SPOSÓB OPTYMALNEJ ilości dyskryminatorów których zmienność wyników separuje badane grupy.

2. Klasyfikacja –  przyłączenie obiektów do dwóch lub więcej zbiorów. Badacz szuka dzięki tej analizie wzoru za pomocą którego zaklasyfikuje nowe obiekty do właściwych zbiorów. Analizy dyskryminacyjnej często używa się w biostatyce / statystyce medycznej / ryzyku kredytowym / przemysłowej analizie danych.