Analiza regresji liniowej i krzywoliniowej

Posted on

Analiza regresji liniowej i krzywoliniowej – Analiza regresji liniowej i krzywoliniowej pozwala na przewidywanie wpływu zmiennych na wyniki mierzone na skali ciągłej np. napływ nowych klientów wyrażonych w ich liczbie. Liniowość zjawisk jest częsta, ale nie jedyna. W rzeczywistości występują też związki krzywoliniowe, z różną ilością gięć. Analizy regresji w różnych odmianach, pozwalają nam na przewidywanie zjawisk na podstawie badania, a także kiedy nie mieliśmy ich w sytuacji eksperymentalnej, ale znamy ich wartości. Przykładowo z badania wiemy że stały poziom klientów danej firmy produkującej odzież wynosi 1000, ale wiemy też że każde 10.000 tyś zł. wydane na reklamę w internecie powoduje liniowy wzrost klientów o 36 , ponad to im bardziej zróżnicowane są przekazy reklamowe tym liczba klientów podskakuje o 11, do tego wszystkiego dochodzi wzrost liczby klientów o 7 jeśli doszkala się przedstawicieli handlowych. Z tych informacji możemy dowiedzieć się ile może wzrosnąć liczba klientów jeśli na reklamę w internecie wydamy 18 tyś, zróżnicujemy bardziej nadawane komunikaty oraz będziemy szkolić kadrę handlowców raz w miesiącu. Ponad to możemy oszacować wpływu krzywoliniowe np. ilość turystów wpływa na  ilość  wody pitnej w restauracji nadmorskiej. Teoretycznie tylko umiarkowanie ciepła temperatura wpływa na to ile turystów jest na plaży. Zbyt wysoka lub niska temperatura powietrza powoduje zmniejszanie się ludzi nad brzegiem. Analiza regresji krzywoliniowej (Estymacja Krzywej) pozwala na oszacowanie tego, ilu turystów możemy się spodziewać przy danych warunkach atmosferycznych i jak zaplanować dostawy wody. Analizy regresji pozwalają nam na oszacowanie tego jak dokładnie nasze zmienne przewidują  liczbę klientów oraz sprawdza czy jakieś czynniki wnoszą nieistotną zmienność wyników (obciążają nasze wnioskowanie)  .