Analiza skupień metoda dwustopniowego grupowania

Posted on

Analiza skupień metoda dwustopniowego grupowania  Jest to bardzo powszechna i praktyczna metoda analizy skupień. Dzięki niej można wybrać automatycznie najodpowiedniejszą ilość skupień oraz wybrać różne modele. W tej opcji jest możliwość jednoczesnego używania zmiennych jakościowych i ilościowych. Dwustopniowe grupowanie jest optymalnym rozwiązaniem przy analizie dużych zbiorów danych. Pomimo tego że analiza jest odporna na niespełnienie założeń o normalności rozkładu i niezależności danych wejściowych to warto wiedzieć, przy analizie, na ile te założenia zostały spełnione.