Analiza szeregów czasowych

Posted on

Analiza szeregów czasowych – Jest to zbudowanie modelu pewnego zjawiska lub czynności procesualnej w oparciu o obserwacje wyrażone w czasie mierzalnych wielkości opisujących ten proces. Szereg czasowy składa się z części systematycznej (np. trend liniowy-krzywoliniowy, pewna stała wartość, wahania sezonowe i cykliczne) dzięki której buduje się i konkretyzuje się testowany model szeregu czasowego.

Model szeregu czasowego składa się również z części losowej na które składają się białe szumy i wahania losowe.

Dzięki podsumowaniu wymienionych składników można testować czynniki które wpływają na dane zmiany w szeregu czasowym jest to tak zwana dekompozycja szeregu czasowego. Analiza szeregów czasowych powinna być podstawową i obowiązkową implementacją każdego biznesu dryfującego w czasie (business intelligence).