Biostatystyka – statystyka medyczna.

Posted on

Biostatystyka (biometria) – Statystyka medyczna to nauka z pogranicza biologii i statystyki, adaptacja metod statystycznych na potrzeby prac badawczych w dziedzinie biologii, związanych przede wszystkim z medycynągenetykąfizjologiąantropologiąekologią i rolnictwem.

Przykładowymi zastosowaniami biostatystyki są badania obserwacyjne, badania promujące leki oraz usługi analizy danych dla badań klinicznych, obserwacyjnych oraz badań biorównoważności.

Prace badawcze prowadzone w ramach biostatystyki obejmują: projektowanie eksperymentów biologicznych, zbieranie, agregowanie i analizowanie danych pochodzących z tych badań oraz interpretowanie wyników i formułowanie wniosków już w kontekście nauki (poza biostatystyką i biometrią).