Błąd standardowy dla średniej

Posted on

Błąd standardowy dla średniej – nie jest miarą rozproszenia wyników pomiarowych, lecz określa stopień dokładności, z jaką możemy określić wartość średniej arytmetycznej w populacji na podstawie wyznaczenia średniej w analizowanej próbie.