Błąd standardowy kurtozy

Posted on

Błąd standardowy kurtozy – Jeśli błąd standardowy kutrozy przekroczy wartość bezwzględną 2 można odrzucić hipotezę o normalności rozkładu wyników. Wysoka dodatnia wartość kurtozy świadczy o długich ogonach rozkładu normalnego. Ujemna wartość kurtozy świadczy o bardzo krótkich ogonach rozkładu.