Błąd standardowy skośności

Posted on

Błąd standardowy skośności – Jeśli błąd standardowy skośności przekroczy wartość bezwzględną 2 można odrzucić hipotezę o normalności rozkładu wyników. Wysoka dodatnia wartość skośności świadczy o długim prawym ogonie rozkładu wyników. Ujemna wartość skośności świadczy o bardzo długim lewym ogonie rozkładu.