CFI / TLI ( analiza ścieżek / modelowanie równań strukturalnych/ SEM )

Posted on

CFI / TLI ( analiza ścieżek / modelowanie równań strukturalnych/ SEM ) – Współczynniki mierzące dopasowanie modelu strukturalnego do danych. Im bliżej 1 tym lepiej. Progowa wartość przy, której akceptuje się model wynosi 0,9.