Czas przeżycia / czas życia

Posted on

Czas przeżycia / czas życia – jest to okres między stanem początkowym a momentem wystąpienia zdarzenia (np. śmiercią pacjenta, awarią silnika, odejściem klienta z firmy itp. itd. ).