Data Mining (jako zgłębianie danych)

Posted on

Data Mining (jako zgłębianie danych)  jest to metodologia analizy danych przeznaczona do weryfikacji i ekstrakcji wiedzy z wielkich zasobów danych w odnajdywaniu trendów oraz replikujących się korelacji pomiędzy badanymi zmiennymi (business intelligence). Po wykonaniu analiz lub zbudowaniu modeli aplikuje się ów modele do nowych danych. Ostateczną częścią podejścia data mining jest przewidywanie np. sprzedaży produktów, szansy spłaty, ryzyka straty itp. Funkcja przewidywawcza data miningu jest bardzo cenna ponieważ pozwala na redukcję kosztów lub zwiększenie sprzedaży lub obu tych czynników. Proces data mining można podzielić na kilka części. Pierwszym etapem jest eksploracja danych, drugim jest budowa modeli przewidujących lub klasyfikujących, a trzecim jest wdrożenie i stosowanie modeli w kontekście napływu nowych danych by kontrolować nowo napływające informacje o klientach, procesach lub stanie urządzeń. Najnowsze trendy w biznesie definiują stanowisko analityka data mining jako posadę data scientist.