Data Mining (podejście)

Posted on

Data Mining (podejście)Generalnie procedura data mining to drążenie danych, czasem nazywana odkrywaniem danych lub odkrywaniem wiedzy z danych. Może też być nazwana, po prostu, przemysłowym wykorzystaniem danych. Jest to proces analizowania informacji z różnych uniwersów i uzyskiwania z nich przydatnych informacji, które mogą być wykorzystywane do zwiększenia przychodów, zmniejszenia kosztów lub obu tych czynników. Technicznie data mining to proces znajdowania korelacji lub wzorców wśród dziesiątek cech, w dużych zbiorach danych. Najnowsze trendy w analizie danych biznesowych definiują stanowisko analityka data mining jako posadę data scientist.