Diagnostyka miarą odległości Cooka

Posted on

Diagnostyka miarą odległości Cooka – Statystyka pokazująca ile zmienią się wskaźniki reszt kiedy daną obserwacje usunie się z analizy. Duże wartości statystyki Cooka sugerują status obserwacji nietypowej ( umownie przyjmuje się wartość większą niż 0,5 jako wartą zainteresowania się ).