Diagnostyka miarą odległości Mahanalobisa

Posted on

Diagnostyka miarą odległości Mahanalobisa – Statystyka pokazująca wpływ każdej obserwacji na dopasowanie modelu do danych.