Dominanta. Statystyka opisowa

Posted on

Dominanta – Często nazywana modą . Oznacza wartość zbioru która pojawia się najczęściej. Moda/dominanta przydaje się często w momencie wypełniania braków danych w zbiorze.