Drzewa decyzyjne ChAID, Quest, CART

Posted on

Drzewa decyzyjne – Statystyczne podejście do wyciągania wniosków przy procedurach decyzyjnych. Drzewo decyzyjne jest procedurą statystyczną przewidująca lub klasyfikującą w której węzły odpowiadają testom statystycznym przeprowadzanym na wartościach atrybutów reguł (zmiennych), gałęzie są potencjalnymi wynikami takich testów, a liście tych drzew prezentują część decyzyjną (zmienną zależną). Drzewa decyzyjne są bardzo często wykorzystywane w BIG DATA, Data Mining przez programistów i Data Scientist z powodu swojej prostoty interpretacji, czytelności i małych wymagań sprzętowych. Drzewa decyzyjne wspomagają procesy decyzyjne dotyczące przewidywania wartości pomiarów ciągłych (szacunkowa wartość nieruchomości, czas życia klienta)  i klasyfikacji do klas np. spłaci kredyt/ nie spłaci ( Credit Scoring ). W biostatyce/biometrii drzewa decyzyjne wspomagają decyzje diagnostyczne w procesach klinicznych.