Eksploracja danych. Statystyka opisowa i wizualizacja danych.

Posted on

Eksploracja danych  eksploracja danych pozwala na tworzenie statystyk podsumowujących oraz wizualizacje danych pozwalające na szczegółowy przegląda wyników w różnych konfiguracjach grup i zmiennych. Eksploracja pomaga w klasyfikowaniu danych, identyfikacji obserwacji skrajnych, ich opisaniu, sprawdzeniu założeń, przekształcaniu zmiennych. Pozwala także na identyfikacje różnic pomiędzy podgrupami obserwowanych zmiennych. Eksploracja danych pozwala na ustalenie jakich metod estymacji  i jakich metod statystycznych można użyć w dalszej analizie. Niezależnie od podejścia np. data mining, big data czy modelowania, zawsze pierwszym etapem jest wizualna i mniej formalna eksploracja danych.