Estymacja / szacowanie

Posted on

Estymacja / szacowanie – jest to statystyczne ( analiza statystyczna ) szacowanie pewnych wartości na podstawie dostarczonych danych np. oszacowanie średniego wieku w populacji do wzrostu zarobków na które wpływa liczba lat edukacji.