Eta Kwadrat. Siła efektu i wyjaśniona wariancja.

Posted on

Eta Kwadrat – Jest to tak zwana miara siły efektu. Jej wartość może znajdować się w przedziale od 0 do 1. Wskaźnik ten pokazuje jaki procent zmienności w zakresie zmiennej A (zmiennej zależnej) jest wyjaśniany przez zmienną B (zmienną niezależną). Najczęściej liczymy go w przypadku wieloczynnikowej analizy wariancji, gdy chcemy dowiedzieć się, która ze zmiennych niezależnych “bardziej wpływa” na wyniki zmiennej zależnej.

Pamiętajcie, że SPSS wylicza tzw. cząstkowe eta kwadrat a nie “zwykłe” eta kwadrat. Jak już wspomnieliśmy powyżej najbardziej zasadne jest liczenie cząstkowej ety kwadrat w przypadku schematów wieloczynnikowych. Przy schematach z jedną zmienną niezależną najbardziej zalecane jest obliczanie współczynnika omega kwadrat , ale niestety trzeba to zrobić ręcznie 

PRZYKŁAD: W badaniu chcemy dowiedzieć się czy ilość opadów i temperatura powietrza wpływają na słodki smak truskawek. Wyobraźmy sobie, że obie te zmienne wpływają istotnie statystycznie na słodycz truskawek. Jeśli jednak eta kwadrat dla ilości opadów wynosi 0,15  a dla temperatury powietrza wynosi 0,33 to oznacza, że temperatura powietrza wyjaśnia 33% zmienności wyników słodkiego smaku  truskawek a ilość opadów tylko 15%. Zatem temperatura bardziej różnicuje to jak słodkie truskawki jemy.