Istotność statystyczna

Posted on

Istotność statystyczna – W statystyce nic nie jest pewne. Choć przy odpowiednich warunkach jest wielce prawdopodobne. Do tego możemy wiedzieć z jaką siłą oddziaływań mamy do czynienia. Statystyka klasyczna ma fundamenty uwarunkowane rachunkiem prawdopodobieństwa. Poziom istotności jest wynikiem dzięki, któremu możemy ocenić na ile badane zjawiska są ze sobą powiązane przez przypadek. W naukach społecznych zazwyczaj za próg istotności w formalnych analizach przyjmuje się 0,05. Im wynik istotności jest mniejszy niż 0,05 tym jest mniejsze niż 5% prawdopodobieństwo, że wyniki zaszyły przez przypadek. W naukach medycznych i technicznych próg ten jest jeszcze bardziej zmniejszany np. do 0,01 lub 0,001. Zwykle jednak w nauce przyjęło się niepewność wynoszącą 5%.