Jednoczynnikowa analiza wariancji Kruskala Wallisa

Posted on

Jednoczynnikowa analiza wariancji Kruskala Wallisa – Jest to nieparametryczny odpowiednik jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA). Przeprowadza się go w momencie hardkorowego niespełnienia założeń testów parametrycznych.