Klasyfikacja a priori do grup w analizie dyskryminacyjnej

Posted on

Klasyfikacja a priori do grup w analizie dyskryminacyjnej – można je wyliczyć na podstawie wielkości grup. W taki sposób prawdopodobieństwa przynależności do grup mogą mieć różny próg. Np. jeśli jedna grupa ma 60% obserwacji, druga ma 40% to współczynniki klasyfikacji będą dopasowywane tak aby zwiększać prawdopodobieństwo przynależności do grupy pierwszej. Podobnie jak w regule Bayesa, algorytm ustawia prawdopodobieństwo aprioryczne.