Korelacja. Związek statystyczny.

Posted on

Korelacja – korelacje mierzą zależności między zmiennymi lub rangami. Są bardzo czułe na odstające obserwacje oraz nieliniowe zależności. Np. Wzrost i waga są silnie powiązane. Związek ma charakter liniowy wraz ze wzrostem jednej zmiennej wzrasta druga. Są jednak związki które takiego charakteru nie mają i dlatego powinno się szukać dla nich innych metod weryfikacji np. uogólnionego modelu liniowego. Wspołczynniki korelacji przyjmują wartości od -1 (idealna relacja ujemna) do +1 (idealna relacja dodatnia).