Kurtoza. Statystyka opisowa.

Posted on

Kurtoza – Jest to miara koncentracji wyników wokół średniej. Jeśli wartość kurtozy jest większa niż zero, to znaczy, że wyniki są skoncentrowane blisko średniej. Jeśli jednak kurtoza jest niższa niż zero, to rozkład jest bardziej smukły i wartości koncentrują się bliżej średniej.