Liniowa korelacja Pearsona. Analiza związku

Posted on

Liniowa korelacja Pearsona – Weryfikuje hipotezę o liniowym powiązaniu zmiennych ilościowych.  Zakłada, że zmienne mają rozkład normlany lub są symetryczne. Wspołczynniki korelacji przyjmują wartości od -1 (idealna relacja ujemna) do +1 (idealna relacja dodatnia).