Logarytm wiarygodności (miara odległości)

Posted on

Logarytm wiarygodności (miara odległości) – miara ta stosuje rozkład prawdopodobieństwa do zmiennych. W tej metryce zakłada się że zmienne ilościowe mają rozkład normalny, a zmienne jakościowe mają rozkład wielomianowy. Zmienne powinny być niezależne.