Mapa terytorialna

Posted on

Mapa terytorialna – Jest to wykres budowany w oparciu o funkcje dyskryminacyjne wykorzystywany do wizualizacji klasyfikowanych obserwacji do grup. Zwykle obserwacje są oznaczone cyframi znaczącymi przynależność do danych grup. Średnie dla grup są zwykle oznaczane symbolami. Mapa terytoriów nie jest rysowana dla jednej funkcji dyskryminacyjnej.