Mediana Statystyka opisowa.

Posted on

Mediana – Mediana jest statystyką dzielącą rozkład obserwacji na pół. Jest to 50 percentyl. Jeśli np. mediana wieku w próbie wynosi 28 lat, to znaczy, że połowa obserwacji ma wiek niższy niż 26 lat, a druga połowa ma wyższy wiek niż 26 lat.  Przeciwnie do średniej arytmetycznej, która jest wrażliwa na wartości odstające, mediana jest estymatorem odpornym na wartości skrajne lub odstające. Mediana przydaje się często w momencie wypełniania braków danych w zbiorze.