Miara ETA. Siła efektu i wyjaśniona wariancja.

Posted on

Miara ETA – Jest to miara siły powiązania. Współczynnik przyjmuje wartości od 0 do 1. Miara eta jest dedykowana dla tabel krzyżowych w których zmienna niezależna jest pomiarem na skali nominalnej a zmienna zależna pomiarem na skali przedziałowej.