Miara K M O i test sferyczności Bartleta Analiza Czynnikowa.

Posted on

Miara K M O i test sferyczności Bartleta – Jest to miara adekwatności doboru zmiennych wejściowych do analizy czynnikowej. Wartość powyżej 0,5 sygnalizuje zasadność przeprowadzenia analizy czynnikowej. Test sferyczności Bartleta weryfikuje hipotezę o jednostkowej macierzy korelacji. Jeśli jest istotny to znaczy, że model czynnikowy jest nieodpowiedni dla analizowanych zmiennych.