Miary dyspersji. Statystyka opisowa.

Posted on

Miary dyspersji – są to statystyki podające informacje o zmienności i rozrzucie wyników. Miary te to odchylenie standardowe, wariancja, rozstęp, min-max oraz standardowy błąd średniej.