Ocena istotności

Posted on

Ocena istotności – Mamy wykonaną korelację pomiędzy dwoma zmiennymi (wzrost i waga). Pojawia się następujące pytanie ” Czy ta korelacja jest istotna ? „. Czy 82% zmienności wyjaśnianej przez pomiary wagi i wzrostu są wystarczające do tego by ocenić związek jako istotny ? Pierwszym krokiem jest określenie liczebności próby. Na bardzo licznej próbie nawet słaba zależność będzie istotna. W przypadku małej próby badawczej nawet bardzo silna zależność (taka jak wzrost i waga) może okazać się nieistotna statystyczne.