Odległość euklidesowa (miara odległości)

Posted on

Odległość euklidesowa (miara odległości) – miara ta jest odległością wyrażoną w linii prostej między skupieniami. Dedykowana jest tylko dla zmiennych ilościowych.