Percentyle.Statystyka Opisowa.

Posted on

Percentyle – Dzielą rozkład zmiennych ilościowych na uporządkowane odcinki. Pewna grupa obserwacji jest poniżej wartości percentyla a pewna powyżej. Kwartyle przykładowo dzielą obserwacje na cztery grupy o jednakowej wielkości. Są to punkty podziału ze względu na ustaloną liczbę grup. Np. Kiedy chcemy podzielić grupę osób pod względem zarobków. Możemy podzielić dzięki kwartylom obserwacje na te, które zarabiają bardzo mało, mało, dużo oraz bardzo dużo. Uzyskamy w ten sposób grupki liczące po 25% całości analizowanej próby.

Można również dzielić na więcej percentyli w zależności co chcemy uzyskać. Np. dzieląc zbiór na 100 percentyli, możemy dokonać analiz tylko na osobach mających wartość zarobków powyżej lub poniżej percentyla 85.