post hoc Bonfferoniego

Posted on

post hoc Bonfferoniego – statystyka ta porównuje testem t studenta wszystkie pary zmiennej niezależnej przy jednoczesnej kontroli ilości porównań. Zwrócona istotność różnic pomiędzy grupami, zawiera już poprawkę na ilość wykonanych porównań. Daje dokładniejsze wyniki kiedy porównań miedzy parami pomiarów lub grup jest mało. Stosuje się kiedy jest spełnione założenie o równości wariancji. Post hoc Bonferroniego nic ma najczęściej zastosowanie w analizie wariancji (ANOVA). Przy analiza wariancji w większości oprogramowań statystycznych jest wyliczany automatycznie.