POST HOC NIR

Posted on

POST HOC NIR – Jest to najstarszy test wielokrotnych porównań, zaproponowany w 1949 przez samego Ronalda Fishera.  Skrót NIR rozwija się jako Najmniejszych Istotnych Różnic. Wszyscy ludzie eksperymentujący z narkotykami z wielką łatwością zapamiętują jego anglojęzyczny skrót LSD (Least Significant Difference). Niestety ryzyko popełnienia błędu polegającego na wskazaniu istotnych różnic w przypadku gdy są one nieistotne jest bardzo duże. Spowodowane jest to tym, że test NIR robi dla nas po prostu szereg testów t Studenta (dla każdej porównywanej pary średnich). Przekłamuje on prawdopodobieństwo nie biorąc poprawki właśnie na wspomnianą ilość porównań. Jeśli w ramach odpowiedzi na jedną hipotezę porównujemy grupę A z B, A z C, B z C a później jeszcze to samo w “drugą stronę” czyli test B z A, C z A i C z B to kumuluje nam się prawdopodobieństwo popełnienia błędu I rodzaju. Dlatego też test ten można wykonywać tylko kiedy wariancje w porównywanych grupach są jednorodne, grupy są równoliczne, a i tak najczęściej używa się go tylko do potwierdzenia wyników innych testów POST HOC.