post hoc NIR

Posted on

post hoc NIR – statystyka ta porównuje testem t studenta wszystkie pary zmiennej niezależnej. Metoda ta nie bierze żadnej poprawki na wielokrotność porównań. Stosuje się kiedy jest spełnione założenie o równości wariancji. Post hoc NIR nic ma najczęściej zastosowanie w analizie wariancji (ANOVA).