post hoc Scheffe

Posted on

post hoc Scheffe – statystyka ta wykonuje porównania pomiędzy wszystkimi parami średnich wykorzystując do tego celu statystykę F. Poza porównywaniem par, można go wykorzystać do weryfikacji liniowych kombinacji średnich. Stosuje się kiedy jest spełnione założenie o równości wariancji.