POST HOC T2 TAMHANE’A

Posted on

POST HOC T2 TAMHANE’A – Jest to konserwatywny (na pewno bardziej niż Gamesa-Howella) test oparty na rozkładzie t Studenta. Do wyznaczenia poziomu istotności wykorzystuje taką samą procedurę jak test Sidaka.