post hoc Tukeya

Posted on

post hoc Tukeya – statystyka ta porównuje testem t studenta wszystkie pary zmiennej niezależnej i dostosowuje poziom istotności dla porównań wielokrotnych. Daje dokładniejsze wyniki kiedy porównań miedzy parami pomiarów lub grup jest dużo. Stosuje się kiedy jest spełnione założenie o równości wariancji. Post hoc Tukeya nic ma najczęściej zastosowanie w analizie wariancji (ANOVA). Przy analiza wariancji w większości oprogramowań statystycznych jest wyliczany automatycznie.