Redukcja danych ( BIG DATA / Data Mining )

Posted on

Redukcja danych ( BIG DATA / Data Mining ) – podejście to polega na ogarnięciu dużej puli informacji i zmniejszenia jej ilość poprzez redukcję wzajemnie skorelowanych zmiennych. Ma to na celu ułatwienie percepcji danych i ich przetwarzania. Można w tym celu wykorzystać procedury grupowania ( analizy skupień, analizy klas lub profili latentnych) lub redukcji danych (analizy czynnikowe, analizy składowych głównych).