Reszta niestandaryzowana

Posted on

Reszta niestandaryzowana – Różnica między wartością z próby a wartością przewidywaną przez model predykcyjny lub klasyfikacyjny.