Reszty usunięte

Posted on

Reszty usunięte – Statystyka pokazująca resztę dla danej obserwacji po wykluczeniu jej z analizy. Jest to różnica pomiędzy zmienną wyjaśnianą a jej skorygowaną,  o usunięcie, wartością przewidywaną.