RMSEA ( analiza ścieżek / modelowanie równań strukturalnych/ SEM )

Posted on

RMSEA ( analiza ścieżek / modelowanie równań strukturalnych/ SEM ) -Jest to średni błąd aproksymacji próby do populacji idealnej. Model jest dopasowany do danych kiedy wartość tego wskaźnika jest mniejsza niż 0,05. Dopuszcza się wynik 0,08. Co ciekawe dla tego wyniku można uzyskać przedziały ufności.

Analiza statystyczna to analiza czynnikowa

Analiza czynnikowa

Biostatystyka. Analiza danych statytsycznych w mdycynie

Analiza statystyczna danych w ankietach Warszawa Gdańsk Wrocław Kraków Poznań