Rotacja metodą VARIMAX. Analiza Czynnikowa.

Posted on

Rotacja metodą VARIMAX – metoda ta pozwala wyodrębnić ładunki czynnikowe przez obrót ortogonalny (niezależne czynniki) upraszczając w ten sposób strukturę danych.