SCORING FRAUDOWY

Posted on

SCORING FRAUDOWY – SKORING FRAUDOWY jest to ocena punktowa oszustów starających się popełnić nadużycie lub fałszerstwo. Scoring ten, tak jak scoring kredytowy (CREDIT SCORING), jest budowany dzięki statystycznej analizie danych np. regresji logistycznej lub drzew decyzyjnych.