Siła związku pomiędzy zmiennymi a istotność statystyczna

Posted on

Siła związku pomiędzy zmiennymi a istotność statystyczna – siła związku i istotność statystyczna to dwie różne rzeczy. Co nie oznacza, że są one od siebie niezależne. W grupie o odpowiedniej liczebności wraz ze wzrostem siły związku pomiędzy zmiennymi wzrasta poziom istotności zależności pomiędzy zmiennymi.